Toprakta bitki gelişimi için en uygun şartları hazırlar

hümix_garanti

Potasyum Humat (Toz)

• ant Hümix suda % 100 çözünür ve çözünmesi kolaydır. Su dolu kap (varil ya da kova) üzerine ant Hümix yavaş yavaş dökülerek kendi haline bırakılır, KARIŞTIRILMAZ kendi kendine çözünür.

• Her türlü toprakta; salma, yağmurlama ve damla sulama ile uygulanabilir. Toprakta bitki gelişimi için en uygun şartları hazırlar.

• ant Hümix çok yıllık veya tek yıllık bitkilerde topraktan kaynaklanan kötü koşulların düzeltilmesinde en etkili toprak düzenleyicisidir. Toprağın pH dengesinin ayarlanmasında ant Hümix etkin rol oynar. Hücre zarı geçirgenliğini artırarak bitkilerin besin elementlerini almasını hızlandırmaktadır.

• Kalsiyumu yüksek (kireçli) topraklarda besin maddelerinin bitki tarafında alımı zordur, ant Hümix besin maddeleriyle şelatlı kompleksler oluşturarak alımı kolaylaştırır.

• ant Hümix toprakta mikroorganizmaların aktivitelerini daha çok arttırarak aşırı gübrelemeden kaynaklanan problemleri ortadan kaldırır. 

• Sera veya açık alan üretimlerinde, sürekli gübreleme yapılan topraklarda periyodik olarak ant Hümix uygulaması tekrarlanmalıdır.

• ant Hümix özellikle Fosfor birikimi fazla olan topraklarda daha sık kullanılmalıdır.

• ant Hümix toprağa uygulanan Azotlu gübrelerin yıkanmasını engelleyerek gübre sarfiyatını azaltır. Yapılan gübrelemelerden en yüksek faydayı sağlar, ayrıca gereğinden fazla yapılan gübrelemeden oluşabilecek sorunları bertaraf eder.

BİTKİ BESLEME

Diğer Ürünler

×