CopperZinc Humate kullanarak bitkilerin olumsuz çevre şartlarından en az etkilenmesi sağlanır.

copperzinc_garanti

İz Element Katkılı Katı Organomineral Gübre

• ant CopperZinc Humate suda %100 çözünür ve çözünmesi kolaydır. Su dolu kap (varil ya da kova) üzerine ant CopperZinc Humate yavaş yavaş dökülerek kendi haline bırakılır, KARIŞTIRILMAZ kendi kendine çözünür.

• Her türlü toprakta; Salma, yağmurlama, damla sulama ve yapraktan ilaçlama aletleriyle uygulanabilir.

• İçerdiği %100 şelatlı Çinko ve Bakır ile bitkilerde erken dönemde uygulanarak (sebzelerde fide dikiminden sonra, meyve ağaçlarında hasattan hemen sonra) hem hastalıklarla mücadele hem de Çinko ve Bakır eksikliğinden oluşabilecek ürün kayıplarını engelleyerek verim artışı sağlar.

• Çinko bitkide indol-3-asetik asitin (IAA) biosentezinde görevlidir.

• Bitkisel hormonların oluşmasında Çinko ve Bakırın etkisi çok yüksektir. Sürgün ve meyve gözlerinin yeterli sayıda oluşması, yaprak ebatlarının yeterli büyüklüğe ulaşması, çiçeğin döllenerek meyve oluşturması, oluşan meyvelerin istenilen büyüklüğe ve kaliteye sahip olmasında etkilidir.

• ant CopperZinc Humate kullanarak bitkilerin olumsuz çevre şartlarından (aşırı sıcak – aşırı soğuk, kuraklık, ağır toprak şartları vb.) en az etkilenmesi sağlanır.

BİTKİ BESLEME

Diğer Ürünler

×