Most important and challenging facts about this project

fer_humate_garanti

İz Element Katkılı Katı Organomineral Gübre

• ant Fer Humate suda %100 çözünür ve çözünmesi kolaydır. Su dolu kap (varil ya da kova) üzerine ant Fer Humate yavaş yavaş dökülerek kendi haline bırakılır, KARIŞTIRILMAZ kendi kendine çözünür.

• Her türlü toprakta; salma, yağmurlama, damla sulama ve yapraktan ilaçlamalarla uygulanabilir.

• ant Fer Humate Hümik Asitle %100 şelatlı Demir bağlanarak Demir Humat oluşturulmuştur.

• ant Fer Humate demir noksanlığı fazla görülen topraklarda, bitkilerdeki demir klorozonu engellemek için topraktan ve yapraktan kullanılabilir.

• ant Fer Humate yüksek pH’lı topraklarda da etkinliğini koruyarak bitkiler için gerekli Demir beslemesini sağlar. Diğer Demir içerikli ürünlere göre çok daha uzun süre yapısını koruyarak etkinliğini sürdürür. Bitkilerde özellikle plastidler Demir eksikliğinden yapı bakımından çok etkilenir. Çok yönlü ve hayati önem taşıyan protein yapılarında ve sentezlenmelerinde rol oynadığı için çok önemlidir.

• Yeterli miktarda Demirle beslenen bitkilerde büyüme hızlanacağından, hasat süresi önemli ölçüde kısalarak erkencilik sağlanır.

• ant Fer Humate bitkilerde klorofil oluşumunu artırdığı için daha uzun süreli hasat ve yüksek kalitede bol ürün elde edilir. Bitkisel üretimde ant Fer Humate kullanarak iki yönlü etki sağlanır, hem Demir eksikliği giderilir, hem de toprak şartları olumlu yönde düzeltilmiş olur.

BİTKİ BESLEME

Diğer Ürünler

×