Hümik Asitlerin besleyici fonksiyonları özellikle makro ve mikrobesin elementlerinin bitkiye geçişinde ortaya çıkmaktadır.

leonardit_garanti

Organik Toprak Düzenleyiciler Katı Leonardit

ant Leonardit doğal büyük bio-polielektrolitlerdir. Doğanın bitki veya hayvan kalıntılarından uzun bir süreçte oluşturduğu maddelerdir. Günümüzde hümik asitlerin faydalarının çoğu bilimsel olarak ispatlanmıştır.

Hümik Asitler toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini etkileyerek bitki gelişimine yardımcı olmaktadırlar. Hümik Asitlerin besleyici fonksiyonları özellikle makro ve mikrobesin elementlerinin bitkiye geçişinde ortaya  çıkmaktadır. Hümik Asitlerin biyolojik etkileri ise daha çok mikroorganizmaların
aktivitelerini arttırılmasında görülmektedir.

Fiziksel ve kimyasal olarak ise iyi toprak yapısı oluşturmada, toprağa süzme kolaylığı sağlamasında, havalandırmada, nem tutmada, toprağın iyon değişiminde ve toprağın pH dengesinin ayarlanmasında hümik asitler önemli rol oynamaktadır.

Toprağın bitkiler tarafından kullanışlı hale gelebilmesi için toprağın hümik asit içeriğinin oldukça yüksek olması gerekmektedir. Bundan dolayı yoğun tarım uygulamaları yapılan topraklarda mutlaka ant Leonardit uygulaması yapılmalıdır.

turkgap

BİTKİ BESLEME

Diğer Ürünler

×