ant Combi 2, bakır fotosentezinde de aktiftir.

combi2_garanti

İz Element Katkılı Katı Organomineral Gübre

• ant Combi 2 suda % 100 çözünür ve çözünmesi kolaydır. Su dolu kap (varil ya da kova) üzerine ant Combi 2 yavaş yavaş dökülerek kendi haline bırakılır, KARIŞTIRILMAZ kendi kendine çözünür.

• Her türlü toprakta; salma, yağmurlama ve damla sulama ile uygulanabilir. Yapraktan ilaçlama aletleriyle uygulanabilir.

• ant Combi 2 içeriğinde % 100 Hümik Asitle şelatlı Demir, Çinko, Mangan, Bakır, Bor ve Molibden bulunur.

• Bakır fotosentezde de aktiftir. Örneğin fotosentezde elektron taşıyıcı olarak iş gören plastosiyonin bakır içeren bir proteindir. Aşırı Bakır eksikliğinde yaprak uçları sararır, tohum oluşmaz, yapraklar dökülür ve bitki solar.

• Bitkilerde Bor eksikliğinde şekerin taşınması gecikmektedir. Bor eksikliğinden birkaç saat sonra oluşan ilk belirtiler filiz uçlarının ölümüdür. Meristemlerin (sürgün uçları) ölmesi çiçeklenmenin olmaması ve kök büyümesinin gerilemesi en belirgin özelliklerdir.

• Molibden elementi Azot Fiksasyonu ve Nitrat Asimilasyonunda rol oynar.

• Molibden eksikliğinin en genel belirtisi kloroplastlardaki bozukluktur ve Fosfor metabolizmasında rol oynadığı için çiçek
oluşumunda sorunlar oluşur. ant Combi 2 yüksek pH’lı topraklarda uzun süre yapısını koruyarak etkinliğini sürdürür.
Bitkilerde iz elementlerin eksikliğinden kaynaklanan verim kayıplarını engelleyerek verimin artmasını sağlar.

BİTKİ BESLEME

Diğer Ürünler

×