Bitkiler için gerekli Demir, Çinko ve Mangan beslemesini sağlar.

combi1_garanti

İz Element Katkılı Katı Organomineral Gübre


• ant Combi 1 suda %100 çözünür ve çözünmesi kolaydır.
Su dolu kap (varil ya da kova) üzerine ant Combi 1 yavaş yavaş
dökülerek kendi haline bırakılır, KARIŞTIRILMAZ kendi kendine çözünür.

• Her türlü toprakta; Salma, yağmurlama, damla sulama ve yapraktan
ilaçlama aletleriyle uygulanabilir.

•Yapısında %100 Hümik Asitle şelatlı Demir, Çinko ve Mangan bulunur.

• ant Combi 1 yüksek pH’lı topraklarda da uzun süre yapısını koruyarak etkinliğini sürdürür. Bitkiler için gerekli Demir, Çinko ve Mangan beslemesini sağlar.

• Demir klorofil maddesinin yapısında bulunmasa da bu maddenin sentezi için gereklidir. Demir kloroplast proteinlerinin setezinde, özellikle klorofil sentezinde rol oynayan enzimler için gereklidir.

• Manganın en önemli faaliyeti fotosentezin ışık reaksiyonunda sudan klorofile elektron transferidir.

• Çinko çeşitli enzimlerin aktivatörü olarak bitki metabolizmasına iştirak eder. Ayrıca oksinlerin (bitkisel hormonların) öncü maddesi olan triptofan sentezi Çinko eksikliğinde azalır. Bir başka özelliği (heksokinaz gibi) Fosfat (P) transfer eden enzimlerin aktivatörü olarak da iş görür.

• ant Combi 1 içeriğindeki alınabilirliği çok yüksek iz elementleri sayesinde fotosentezi hızlandırarak bitki gelişim hızını arttırır. Sonuç olarak hasat süresi kısalacağından erkencilik sağlar. Bitkilerde Demir, Çinko ve Mangan eksikliğinden kaynaklanan verim kayıplarını engelleyerek, verimin artmasını sağlar.

BİTKİ BESLEME

Diğer Ürünler

×