GERİ DÖN                                                                                                                                       TARIMSAL ÜRÜNLER | HAYVANSAL ÜRÜNLER

VENUS GALLINA GRİT FORM

ORGANİK KAYNAKLI CALCIUM


CALCIUM (Ca) : MİNİMUM % 37 ( Yararlanılanabilir Ca Oranı % 99'dur.)

KULLANIM AMACI VE YARARLARI : Civciv ve piliçlerde daha sağlıklı kemik yapısı
gelişimi, yumurtacı ve damızlık yumurta tavuklarında daha sağlam yumurta kabuğu elde etmek için Venus Gallina Grit Form kullanılmalıdır. Venus Gallina Grit Form 'la beslenen tavuklarda daha az yem tüketimi ile daha fazla pazar-lanabilir yumurta üretimi sağlanacaktır.

KULLANIM MİKTARI : Civciv ve piliçlerde calcium ihtiyacının tamamı Venus Gallina Grit
Form'dan karşılanmalıdır. Yumurta dönemi yumurtacı ve damızlık tavukların rasyonlarına % 4 ora-
nında Venus Gallina Grit Form katılmalıdır.

DEPOLAMA ŞEKLİ : Kuru ve serin ortamda depolanmalıdır.
İmalat Tarihi Son Kullanma Tarihi
Fabrika Ruhsat Tarihi ve No: 31-07-2002-1236
NET AĞIRLIK : 40 Kg