GERİ DÖN                                                                                                                                       TARIMSAL ÜRÜNLER | HAYVANSAL ÜRÜNLER

TOKSİMONT

GENİŞ SPEKTRUMLU TOKSİN BAĞLAYICI
PREMİKS


Her 1 Kg Premikste,
Bentonite/montmorillonite    550000 MG

Clinoptilolite                          150000 MG

Dehidretide Yeast                  300000 MGKullanım Amacı

Yem hammaddeleri ve karma yemlerde mikoto-
toksinlerden (aflatoksin,t2 ve diğer toksin grup-
larından) meydana gelebilecek toksikasyonların
önlenmesi amacı ile kullanılır.

 

 

BU BİR İLAÇ DEĞİL, YEM KATKI MADDESİDİR

TEDAVİ AMACI İLE KULLANILAMAZ


Depolama Şekli :
Serin kuru ve karanlık bir ortamda saklanmalıdır.

Ambalaj Şekli :
25 Kg.'lık Kraft Torba
Kullanma Şekli :
1 Ton Yeme 1-4 Kg.Toksimont katılır.

Üretim Parti No :

Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :

Beyan Tarihi ve No : 14.12.2005/518-175
Fabrika Ruhsat Tarihi ve No : 31.07.2002-1236