GERİ DÖN                                                                                                                                       TARIMSAL ÜRÜNLER | HAYVANSAL ÜRÜNLER

SALMOKS PLUS DRY

Yemde dış bakteriyel bulaşmalara,özellikle
salmonella spp.'ye karşı etkili premiks


BİLEŞİMİ:
FORMİK ASİT          400000 MG
PROPİYONİK ASİT   100000 MG
SİLİSYUM Dİ OKSİT
ETKİ :
Germisidaldir.Et-Balık unu ve mezbaha yan ürünleri gibi
hayvansal ve bitkisel kökenli hammaddelerde bakteri
kontrolü sağlar.Özellikle salmonella spp.'ye karşı etkilidir.
ETKİ MEKANİZMASI:
Salmoks plus dry'ınetki mekanizması 3 faktöre dayalıdır.
1. Etkinlik;
bakterilere karşı geniş spektrumludur.Salmoks plus dry yem-
de ve hammadde de hızlı nüfuz ederek kısa sürede etkin
lik sağlar.
2. Residüel Etki;
Anında etkili bir kombinasyondur.
3. Zararsızlık;
Hayvanlar, insanlar ve çevre için tamamen zararsızdır.
Etkileri;
Verim ve yemden yararlanma oranlarında artış,hammadde
ve karma yemlerde salmonella spp.'lere karşı etkili kontrol,
yem kökenli salmonella enfeksiyonlarının önlenmesi ve
halk sağlığının güvence altına alınması.

 

 

BU BİR İLAÇ DEĞİL, YEM KATKI MADDESİDİR

 
TEDAVİ AMACI İLE KULLANILAMAZDepolama Şekli :
Serin kuru ve karanlık bir ortamda saklanmalıdır.

Ambalaj Şekli :
20 Kg.'lık Kraft Torba

Kullanma Şekli :
1 Ton Yem ve yem hammaddelerine 2-5 Kg.Salmoks Plus Dry katılır.
Hedef Türler : Tüm hayvanlar
Üretim Parti No :

Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :

Beyan Tarihi ve No : 22.12.2003/804-094
Fabrika Ruhsat Tarihi ve No : 31.07.2002-1236