GERİ DÖN                                                                                                                                       TARIMSAL ÜRÜNLER | HAYVANSAL ÜRÜNLER

MONTMORİLLONİTE

AFLATOKSİNLERE ETKİLİ TOKSİN BAĞLA-
YICI PREMİKS


Her 1 Kg Premikste,

MONTMORİLLONİTE    1.000.000 MG

Kullanım Amacı

Yem hammaddeleri ve karma yemlerde mikoto-
toksinlerden (özellikle aflatoksinlere etkili)
meydana gelebilecek toksikasyonların
önlenmesi amacı ile kullanılır.

 

 

BU BİR İLAÇ DEĞİL, YEM KATKI MADDESİDİR

TEDAVİ AMACI İLE KULLANILAMAZ


Depolama Şekli :
Serin kuru ve karanlık bir ortamda saklanmalıdır.
Ambalaj Şekli :
25 Kg.'lık Kraft Torba
Kullanma Şekli :
1 Ton Yeme 1-4 Kg.Montmorillonite katılır.

Üretim Parti No:

Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:

Beyan Tarihi ve No: 14.12.2005/518-174
Fabrika Ruhsat Tarihi ve No : 31.07.2002-1236